Privacy-verklaring

Privacy-verklaring
BLVD Venlo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy-verklaring.

Contactgegevens
BLVD Venlo
Werf 3
5911 DK Venlo
www.blvdvenlo.nl
info@cafeblvd.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt
BLVD Venlo kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van BLVD Venlo, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een webformulier op de website aan BLVD Venlo verstrekt. BLVD Venlo kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Pas deze aan naar de formuliervelden op de website
  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Adres
  • Postcode en woonplaats
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch


Waarom deze persoonsgegevens nodig zijn
BLVD Venlo verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen, en/of om u schriftelijk (per e-mail, post en/of nieuwsbrief) te kunnen benaderen. Daarnaast kan BLVD Venlo uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden deze persoonsgegevens bewaard
BLVD Venlo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 1 jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.

Delen met anderen
BLVD Venlo verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
De website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding over de cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.


U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige elementen van de website zouden dan niet meer goed kunnen werken. Een overzicht van alle cookies kunt u inzien via www.blvdvenlo.nl/cookie-verklaring.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@cafeblvd.nl. BLVD Venlo zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Beveiligen
BLVD Venlo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met BLVD Venlo op via info@cafeblvd.nl.